Posted on

Ett annat sätt att lära sig

Alla är vi olika och har olika förutsättningar och utmaningar. Dyslexi är inte något ovanligt och kan vara en stor utmaning både för unga och äldre. Det finns en speciell skola som har riktat in sig på elever som har dyslexi och som ger dem de bästa förutsättningar som finns för att de ska kunna tillgodogöra sig utbildningen på bästa sätt. Detta kan kräva lite mer av lärarna men de är också väl utbildade och känner till utmaningarna väl. Vill man komma in på ett bra universitet behöver man ha bra betyg och söka CSN. Vill man strunta i studierna kan man väl i och för sig testa att bli jackpottmiljonär hos kasinopedia, men det är väl kanske inte att rekommendera.

Det kan då vara bra att man ser till alternativa undervisningsmetoder och ser till att barnen lär sig på andra sätt än kanske de traditionella där man sätter barnen framför en bok och ber dem läsa och förstå själva.

Läs och skrivsvårigheter kan även slå sig en del på självkänslan och det är även mycket viktigt att man får upp den. Eleverna ska ha utrymme att växa och känna sig säkrare.